دانلود فایل


دانلود پاورپوینت آناتومی اعصاب محیطی - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پاورپوینت آناتومی اعصاب محیطی دانلود

دانلود فایل دانلود پاورپوینت آناتومی اعصاب محیطی دانلود پاورپوینت آناتومی اعصاب محیطی به صورت کامل به همراه تصویر و توضیحات کامل قابل ارائه در هر سمیناری در 38 اسلاید قوی ترین پاورپوینت آناتومی اعصاب محیطی در ایران در زیر لیست برخی از عناوین موجود در این پاورپوینتسیستم عصبی چیستسیستم عصبى محیطى(Peripheral nervous system)
رشته ‏هاى اتونومیک

سیستم عصبى مرکزی(Central nervous system)
سیستم عصبى مرکزى شامل نخاع شوکى و مغز است.
ابتدا سه برجستگى به نام حبابهاى مغزى اولیه را تشکیل مى ‏دهد (تصویر)، این حبابها عبارتند از:

1- مغز قدامى
2- مغز میانى
3- مغز خلفى که به طناب نخاعى پیوسته است.Central Nervous System (CNS) Peripheral Nervous System (PNS)سیستم اعصاب محیطی شامل:12 جفت عصب مغزی Ø 31 جفت عصب نخاعی Summary of Function of Cranial Nerves31 جفت عصب نخاعی :Ø 8 زوج عصب گردنی (Cervical)Ø 12 زوج عصب سینه ای (Thoracic) Ø 5 زوج عصب کمری (Lumbar) Ø 5 زوج عصب خاجی (Sacral) Ø 1 زوج عصب دنبالچه ای (Coccygeal)
شبکه های عصبی محیطی
v شبکه گردنی (Cervical Plexus): از پیوند شاخه های قدامی 4 عصب اول C1, C2, C3, C4 گردن تشکیل شده، اکثر عضلات گردن راعصب می دهد.

v شبکه بازویی (Brachial Plexus): از ریشه های C5, C6, C7, C8, T1 تشکیل شده است و عضلات و اندام فوقانی و کتف را عصب می دهد. اعصاب مدین، اگزیلاری، رادیال و اولنار همگی از این شبکه بازویی منشعب می شود.

v شبکه کمری (Brachial Plexus): از ریشه های عصبی L1, L2, L3, L4, T12 تشکیل می گردد و اندام تحتانی شکم و مناطق فوقانی ران را عصب دهی می کند.

v شبکه خاجی (Sacral Plexus): از L4, L5, S1, S2, S3 تشکیل شده است وعمدتا عضلات لگن و قسمت اعظم اندام تحتانی را عصب می دهد. مثلا عصب سیاتیک از این شبکه جدا می شود.

v شبکه دنبالچه ای (Coccygeal Plexus): از S4, S5 وعصب دنبالچه ای تشکیل شده است و پوست منطقه دنبالچه ای را عصب می دهد.
دستگاه عصبی خودمختار (Autonomic Nervous system)
منابع

دانلود رایگان پاورپوینت آناتومی اعصاب محیطی


دانلود رایگان تحقیق آناتومی اعصاب محیطی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه