دانلود فایل


پروژه آمار تلفات جانی در زلزله های اخیر در ایران از سال 1340 تا سال 1390 - دانلود فایلدانلود فایل پروژه آمار تلفات جانی در زلزله های اخیر در ایران از

دانلود فایل پروژه آمار تلفات جانی در زلزله های اخیر در ایران از سال 1340 تا سال 1390 فهرستمقد مــه------------------------------- 4داده ها-------------.------------------ 4جدول و فراوانی محاسبات مربوط--------------- 5انواع منودار---------------------------- 6-منودار مستطیلی ----------------------- 6-منودار میله ای------------------------ 6-منودار دایره ای----------------------- 7-منودار چند برفراوانی------------------- 7محاسبات---------------------------- 8-میانه----------------------------- 8-مد------------------------------ 8-میانگین---------------------------- 8-واریانس------------------------------- 9-انحراف معیار----------------------- 9-ضریب تغییرات---------------------- 9مقدمــه در این پروژه سعی شده است تا به تلفات جانی در زلزله های اخیر در ایران از سال 1340 تا سال 1390پرداختــه شود. از این رو ابتداً به گردآوری این تلفات و پس از آن به بررسی محاسبات آماری و رسم منودار پرداخته ایم. امید است در این پروژه بتوانیم اطالعت صحیحی را به خوانندگان انتقال بدهیم... مشخصات فایل :قابلیت ویرایش دارد

دانلود رایگان پروژه آمار


پروژه آمار رایگان


دانلود آمار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه بهزیستی ذهنی و زیر مقیاس های آن (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی)

حل المسایل انتقال حرارت سنجل

مقاله کامپوزیت ها و حل مشکل خوردگی

دانلود مقاله مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني

سند ملي توسعه استان همدان

حل مشکل mxtp یا صفحه protected در گوشی Sony Xperia M4 Aqua dual E2333

پاورپوینت با موضوع تصمیم گیری در سازمان

سیستم خبره تعیین رشته دانشگاهی

کارت ویزیت پوشاک بافت

پاورپوینت تصویری توربین نیروگاه گازی-تخصصی برق قدرت