دانلود فایل


دانلود پروژه رشته مهندسی مکانیک سیستم خنک سازی توربین ها - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پروژه رشته مهندسی مکانیک سیستم خنک سازی

دانلود فایل دانلود پروژه رشته مهندسی مکانیک سیستم خنک سازی توربین ها دانلود پروژه آماده دانلود پایان نامه رشته مهندسی مکانیک سیستم خنک سازی توربین ها با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 208
انتخاب يك سيستم خنك سازي توربين گازي Boris Glezer راه حل هاي توربين بهينه سازي شده, سان ديگو, كاليفرنيا, U.S.A اين فصل عمدتاً روي موضوعات انتقال جرم و حرارت تمركز مي يابد چون آنها براي خنك سازي مولفه هاي دستگاه توربين بكار مي روند و انتظار مي رود كه خواننده با اصول مربوطه در اين رشته ها آشنايي داشته باشد. تعدادي از كتابهاي فوق العاده (1-7) در بررسي اين اصول توصيه مي شوند كه شامل Streeter، ديناميك ها يا متغيرهاي سيال Eckert و Drake، تجزيه و تحليل انتقال جرم و حرارت، Incropera و Dewitt، اصول انتقال حرارت و جرم, Rohsenow و Hartnett، كتاب دستي انتقال حرارت, Kays، انتقال جرم و حرارت همرفتي, Schliching، تئوري لايه مرزي، و Shapiro، ديناميك ها و ترموديناميك هاي جريان سيال تراكم پذير وقتي يك منبع جامع اطلاعات موجود باشد. مولف اين فصل خواننده را به چنين منبعي ارجاع ميدهد؛ با اين وجود وقتي داده ها در صفحات يا مقالات گوناگون پخش شده باشند, مولف سعي مي كند كه اين داده ها را در اين فصل بطور خلاصه بيان نمايد. a- سرعت صورت b- بعد خطي در عدد دوراني A- منطقه مرجع, منطقه حلقوي مسير گاز Ag – سطح خارجي لايه نازك هوا - عدد شناوري BR,M- سرعت وزش CP- حرارت ويژه در فشار ثابت d-قطر هيدروليك e- ارتفاع آشفته ساز -عدد اكرت g- شتاب گريز از مركز FP= پارامتر جريان براي هواي خنك سازي G= پارامتر ناهمواري انتقال حرارت Gr= - عدد گراشوف h- ضريب انتقال حرارت ht- ضريب انتقال حرارت افزايش يافته با آشفته سازها -نسبت شار اندازه حركت k- رسانايي حرارتي -رسانايي حرارتي سيال L-طول مربع m-سرعت جريان جرم mc- سرعت جريان خنك سازي M= - سرعت رمش Ma= r/a- عدد mach rpm وN- سرعت پروانه NUL= hL/kf- عدد Nusselt Pr= -عدد pradtl PR= نسبت فشار كمپرسور Ps=فشار استاتيك Pt= فشار كل Ptin-فشار كل ورودي Q- سرعت انتقال حرارت-سرعت انتقال انرژي شار حرارتي P- شيب بام آشفته ساز r- وضعيت شعاعي R- شعاع ميانگين, شعاع احتراق ساز (كمبوستور), مقاومت, ثابت گاز Ri-شعاع موضعي پره Rt- شعاع نوكم پره Rh=شعاع توپي يا سر لوله پره Rel= - عدد رينولرز براساس قطر هيدروليك ReL= - عدد رينولرز براساس L Ro= wb/v- عدد دوراني Ros= 1/Ro- عدد Rossby S-فاصله سطح نرمال شده St- عدد Stanton t- زمان Tc- دماي هواي خنك سازي و نيز دماي تخليه كمپرسور Tf- دماي فيلم سطح Tg- دماي گاز Tgin- دماي گاز ورودي Tm- دماي فلز, و نيز دماي لايه مخلوط سازي Tref- دماي مرجع Tst- دماي استاتيك موضعي Tu- شدت جريان آشفتگي - نوسان سرعت محوري محلي uin- سرعت محوري گاز ورودي u,r,w- جريان اصلي يا مولفه هاي سرعت محوري جريان خنك سازي در مسيرهاي z, y x w- پهنا - زوايه شيب جت فيلم - زاويه بين جت فيلم و محورهاي جريان اصلي - نسبت حرارتي ويژه - ضريت جمعي ترسمه يا انبساط حرارتي, همواري سطح - قابليت انتشار حرارتي گردابي - قابليت انتشار اندازه حركت گردابي - تاثير انتقال حرارت - تاثير خنك سازي n- بارزه حرارتي - ويسكوزيته گاز مطلق P- چگالي - حد تنش گسيختگي w- فركانس دوراني زير نويس ها aw- ديوار آدياباتيك C- خنك كننده d- براساس قطر لبه هدايت كننده (سيلندر) f- فيلم hc- آبشار گرم o-كل tuv-توربين w-ديوار - جريان اصلي

دانلود


پایان نامه


رشته مهندسی مکانیک


سیستم


توربین


گازیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله مراحل مختلف تصفیه آب در تصفیه خانه

ویلا 3 بعدی اسکچاپی W4 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ...... کلیپ را مشاهده کنید.

مقاله کامپوزیت ها و حل مشکل خوردگی

دانلود مقاله سببهای تشدید مجازات

گزارش کارآموزی رشته مخابرات سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبياء

سيستم تصفيه پساب و فرآوري لجن پالايشگاه

دانلود مقاله پیرامون شبکه های کامپیوتری

وکتور وسایل دخترانه و لوازم آرایش

تحقیق درباره امام خمینی و درس معارف به بشریت

مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال کودک ویژه تولد-کد 21