دانلود فایل


پروژه طراحی پست ۲۰ کیلو ولت و تجهیزات مورد استفاده در آن - دانلود فایلدانلود فایل پروژه طراحی پست ۲۰ کیلو ولت و تجهیزات مورد استفاده در

دانلود فایل پروژه طراحی پست ۲۰ کیلو ولت و تجهیزات مورد استفاده در آن چکیده :پست ۲۰ کیلو ولتی که برای استاندارد اجرایی در مواقع بروز خطا در سیستم مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:پست ۲۰ کیلو ولت خازن گذاری شده . پست ۲۰ کیلو ولتی که برای استاندارد اجرایی های کوتاه مدت در سیستم بکار می روند و در هنگام کار نرمال سیستم ، یک جریان پیوسته ای از این ترانسفورماتورها عبور می کند.پست ۲۰ کیلو ولت تکفازی هستند که در سیستم های ، ما بین نوتر سیستم و زمین متصل گردیده و جهت استاندارد اجرایی فاز به زمین در مواقع بروز خطا بکار می روند. پست ۲۰ کیلو ولت زمین کننده ، عموما جریان پیوسته ای نداشته و یا اینکه بطور پیوسته فقط جریان کوچکی را تحمل می نمایند. بسته به نوع کاربرد، پست ۲۰ کیلو ولت دیگری برای منظورهای متفاوت ، می توانند در این بخش تحت پوشش قرار گیرند.این ترانسفورماتورها عبارتند از:– پست ۲۰ کیلو ولت مقسم بار برای بالانس کردن جریان در مدارهای موازی– پست ۲۰ کیلو ولت استارتر، که در موتورهای a.c. بصورت سری و جهت استاندارد اجرایی راه اندازی موتور به کار برده می شوند.ترانسفورماتور یکی از نیازهای بسیار مهم سیستم های انتقال بسیار بزرگ می باشد .این بدان علت است که ترانسفورماتور همچون وسیله ای برای انتقال قدرت برق به مقادیر واقعی ولتاژ در هر یک از مراحل چندگانه ی انتقال و توزیع عمل می کند .از مرحله ی تولید در منبع تا ولتاژی که احتیاجات مصرف کننده را برآورده می کند ،ترانسفورماتورهای متعددی در ایستگاه های قدرت و شبکه های توزیع برق مورد استفاده قرار می گیرند این مجموعه ترانسفورماتورهای متفاوت را می توان به دسته های گوناگونی تقسیم نمود کههر یک هدف خاصی را برآورده می سازد .این پروژه ی پایان نامه به بررسی ترانسفورماتورهای برق قدرت و شرایط خطای مربوط به آن ها می پردازد . ترانسفورماتورهای قدرت روغنی حجم اصلی ترانسفورماتورهای قدرت به کاربرده شده در شبکه ی انتقال و توزیع برق را تشکیل می دهند.فهرست :مقدمهمعرفیپست ۲۰ کیلو ولت خازن گذاری شدهپست ۲۰ کیلو ولت زمین کننده نوتر سیستمانواع ترانسفورماتورهااهدافتعاریفعنصر پست ۲۰ کیلو ولتیواحد پست ۲۰ کیلو ولتیبانک پست ۲۰ کیلو ولتیتجهیزات پست ۲۰ کیلو ولتوسیله تخلیه پست ۲۰ کیلو ولتترمینالهای خطولتاژ نامی Unسطح عایقی Uخروجی نامیجریان نامیتلفات پست ۲۰ کیلو ولتتانژانت زاویه تلفات (tan )حداکثر ولتاژ سیستم Umدمای هوای محیطدمای هوای خنک کنندهدمای افزایش یافته ناشی از محفظه پست ۲۰ کیلو ولتدمای استاندارد آزمایشطراحی و ساختتوان واحد پست ۲۰ کیلو ولتیاضافه بار قابل قبولحداکثر ولتاژ قابل قبولحداکثر جریان قابل قبولپلاک شناسایی پست ۲۰ کیلو ولتمشخصات کلی پست ۲۰ کیلو ولتتعاریفجریان نامی دائمیآزمایشات معمول(Routine tets)اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچکلیاتپست ۲۰ کیلو ولت نوع خشکپست ۲۰ کیلو ولت نوع روغنیکنترانسهامقدمهمعرفیطراحیتعاریفجریان دائم نامی INجریان هجومی نامیاندوکتانس نامیفاکتور Qجریان هجومی نامیسطح عایقیافزایش دماپلاک شناساییاطلاعاتی که باید هر ترانسفورماتور داده شود.آزمایشهاآزمایشهای معمولاندازه گیری مقاومت سیم پیچاندازه گیری اندوکتانسآزمایش تحمل منبع ولتاژ مجزاآزمایش تحمل اضافه ولتاژ القاییتلرانسلهامقدمهمعرفیطراحیتعاریفجریان نامی با فرکانس سیستم INولتاژ نامی با فرکانس سیستمجریان نامی با فرکانس تنظیم IAولتاژ نامی با فرکانس تنظیم UAفرکانس تنظیم نامی fAاندوکتانس نامی LAفاکتور Q نامی QAجریان کوتاه مدت نامی IKNمقادیر نامیمقادیر ولتاژ و جریان نامیجریان کوتاه مدت نامیفاکتور Q نامیضعیف ولتاژ و جریانسطح عایقیپلاک شناساییاطلاعاتی که باید برای هر ترانسفورماتور داده شود.آزمایشهااطلاعات کلی در مورد آزمایشهای انجام شده ، نمونه و خاص در بخشهای بعدی آمده است.اندازه گیری اندوکتانسآزمایش تحمل اضافه ولتاژ القاییاندازه گیری فاکتور Qاندازه گیری تلفاتتعیین نحوه افزایش دماتلرانسمقدمهطراحیتعاریفسیم پیچ اصلیولتاژ نامیجریان زمین نامیمقادیر نامیولتاژ نامی سیم پیچ اصلیجریان زمین نامیامپدانس توالی صفر نامیسطح عایقیپلاک شناسایینوع ترانسفورمر یا ترانسفورماتورآزمایشهاآزمایشهای نمونهآزمایشهای خاصاندازه گیری امپدانس توالی صفرافزایش درجه حرارت در جریان زمین نامیتعیین توانایی تحمل جریان کوتاه مدتتلرانسهاآزمایشات پست ۲۰ کیلو ولتکلیات آزمایشهای پست ۲۰ کیلو ولت به دو نوع زیر می باشندجزئیات آزمایشاتتلفات پست ۲۰ کیلو ولتآزمایش معلولآزمایش نمونهآزمایش پایداری حرارتی (آزمایش نمونه)آزمایشات ولتاژبرای واحدهای پست ۲۰ کیلو ولتیبرای بانکهای پست ۲۰ کیلو ولتیآزمایش یونیزاسیون پست ۲۰ کیلو ولت (آزمایش نمونه)سطوح عایقی و ولتاژهای تست بین ترمینال پست ۲۰ کیلو ولت و زمینمقدمهمعرفیتعاریفولتاژ نامیجریان نامیمحدوده تنظیمسیم پیچ کمکیسیم پیچ ثانویهولتاژ نامیجریان نامیمحدوده تنظیمافزایش درجه حرارت سیم پیچسطح عایقیپلاک شناساییآزمایش های خاصاندازه گیری ولتاژ بی باریآزمایش افزایش درجه حرارتداده های تحلیل گاز محلول در روغن (خطای پست )برای کاربرتست برای شرایط خطا دار ترانسفورماتورتشخیص خطاهای ترانسفورماتورروش نسبیت چهارگانه ی راجرنوع فایل : Wordتعداد صفحات : 94 صفحه

پروژه طراحی پست بیست کیلو ولت و تجهیزات مورد استفاده در آن


پروژه طراحی پست بیست کیلو ولت


پروژه طراحی پست بیست کیلو ولت و تجهیزات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت تغییر فرم ..... غیر قابل ویرایش ...... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.

دانلود مقاله سیستم تعلیق فعال اتوبوس

پاورپوینت تحلیل دانشکده هنر تبریز ........... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.

دانلود نحوی فاش کردن htc m8 با لینک مستقیم

گزارش کارآموزی رشته عمران سیستم کاری شهرداری

جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى

پاورپوینت فاضلاب صنعت نساجی و روش تصفیه آن

دانلود فایل فلش فارسی سامسونگ i9192 با آندروید 4.2.2 با لینک مستقیم ( 4 فایله )

تحقیق درباره شیطان الرجیم

نقشه اتوکد ساختمان اداری A۸ ( خارجی )