دانلود فایل


رابطه عزت نفس و شاد کامی بین کودکان کم توان ذهنی مقطع پیش حرفه ای شهر رشت - دانلود فایلدانلود فایل رابطه عزت نفس و شاد کامی بین کودکان کم توان ذهنی مقطع

دانلود فایل رابطه عزت نفس و شاد کامی بین کودکان کم توان ذهنی مقطع پیش حرفه ای شهر رشت چکیدهکودکان استثنایی مشکلات سازگاری زیادی در مقایسه با سایر کودکان دارند، با توجه به این موضوع هدف این پژوهش بررسی رابطه عزت نفس و شادکامی دانش آموزان کم توان ذهنی مقطع پیش حرفه ای شهر رشت است. روش این پژوهش رابطه ای است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان کم توان ذهنی مقطع پیش حرفه ای شهر رشت در سال 94-93 تشکیل دادند. 22 نفر از آزمودنی ها را دختر و 28 نفر را پسر تشکیل دادند که برای همه ی آنها از پرسشنامه ی عزت نفس روزنبرگ و شادکامی مونش استفاده شد. یافته های این پژوهش اینگونه است سطح معنادار برابر با 436/0 و این مقدار بزرگتر از 0/05 می باشد ضریب همبستگی معنادار نمی باشد. یعنی بین عزت نفس و شادکامی کودکان کم توان ذهنی مقطع پیش حرفه ای شهر رشت رابطه معناداری وجود ندارد.کلمات کلیدی: عزت نفس- شادکامی- احساس مثبت- تجربه مثبت. تعداد صفحات 83 فرمت فایل word به همراه پرسشنامه های رابطه عزت نفس و شادکامی - پرسشنامه اصلاح شده عزت نفس روزنبرگفایل Spss همراه پایان نامه موجود می باشد فهرستعنوان.......................................... صفحه فصل اول کلیات پژوهش.... 11-1 مقدمه. 21-3 سوال های پژوهش.... 51-4 اهمیت پژوهش.... 51-5 اهداف پژوهش.... 61-6 فرضیه ها 61-7 تعریف واژه ها (عزت نفس) 71-7-1 شادکامی.. 71-7-2 تعریف عملی.. 71-7-3 کودکان استثنایی.. 71-7-4 کودکان عقب مانده ذهنی.. 8فصل دوم مبانی نظری و پژوهش تحقیق.. 82-1 مقدمه. 92-2 پیشنه تحقیق.. 102-2-1 تعریف شادکامی.. 102-2-1-2 عوامل موثر بر شادکامی.. 122-2-1-3 شادکامی و مثبت اندیشی: 222-2-1-4 شخصیت برون گرا و شادکامی.. 232-2-1-5 شادکامی و موفقیت... 242-2-2 عزت نفس.... 252-2-2-1 تعریف عزت نفس.... 252-2-2-2 عوامل موثر در ایجاد تقویت عزت نفس.... 262-2-2-3 زمینه های زندگی اجتماعی و فرهنگی: 272-2-2-4 نقش و اهمیت عزت نفس در نوجوانان.. 282-2-3 ماهیت، حدود، تعریف و مفهوم کودک استثنایی (Exception child) 292-2-3-1 از دیدگاه آسیب شناسی: 292-2-3-2 از دیدگاه روان شناختی: 292-2-3-3 از دیدگاه جامعه شناختی.. 312-2-3-4 دیدگاه پرورشی.. 312-2-3-5 تعاریف کودکان استثنایی: 32هالان و کافمن (1997) معتقدند: 322-2-3-6 طبقه بندی کودکان و نوجوانان استثنایی.. 332-3 تحقیقات داخلی و خارجی.. 37فصل سوم روش اجرای پژوهش.... 403-1مقدمه: 413-2 طرح پژوهش.... 413-3 جامعه آماری.. 413-4 نمونه پژوهش و روش نمونه گیری.. 413-5 روش اجرای پژوهش.... 423-6 ابزار گرد آوری اطلاعات.. 433-7 روش تجزیه و تحلیل.. 433-8 ملاحظات اخلاقی.. 434-1 مقدمه. 454-2 فرضیه اول.. 484-3 فرضیه دوم. 514-4 فرضیه سوم. 54فصل پنجم نتایج و یافته ها 595-1 مقدمه. 605-2 یافته های پژوهش.... 605-3 محدودیت های تحقیق.. 64منابع.. 66پیوستI. Iپیوست II. V فهرست جداولعنوان.......................... صفحه جدول 1-توزیع فراوانی جنسی پاسخگویان.. 45جدول 2-جدول فراوانی سنی پاسخگویان.. 46جدول 3- فراوانی نمرات عزت نفس پاسخگویان.. 48جدول 5 -جدول ضریب همبستگی بین عزت نفس و شادکامی خیلی اندک و قابل چشم پوشی.. 50جدول 6- فراوانی نمرات عزت نفس پاسخگویان.. 51جدول 7- جدول فراوانی نمره احساس مثبت پاسخ دهندگان.. 52جدول 8- جدول ضریب همبستگی بین عزت نفس و احساس مثبت... 53جدول 9- فراوانی نمرات عزت نفس پاسخگویان.. 54جدول 10- جدول فراوانی نمره تجربه مثبت پاسخ دهندگان.. 55جدول 11-جدول ضریب همبستگی بین عزت نفس و تجربه مثبت... 56

پایان نامه عزت نفس


پایان نامه عزت نفس


پایان نامه شاد کامی


کودکان کم توان ذهنی


عوامل موثر بر شادکامی


اهمیت عزت نفس


احساس مثبت


تجربه مث


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دبی سراب های شهرستان نهاوند

دبی سراب های شهرستان نهاوند

دانلود فایل فلش فارسی سامسونگ e1200r ورژن jpna3 با لینک مستقیم

فایل حل مشکل وای فای g7102

دانلود جزوه درس مقدمات تکنولوژی آموزشی

فهارس اکسلی انتقال آب96، شبکه توزیع آب96 و جمع آوری فاضلاب96

روش تحقیق پرستاری مرور جامع

دانلود فایل سرت Cert گوشی سامسونگ گلکسی اس 5 مدل Samsung Galaxy S5 SM-G900MD با لینک مستقیم

مقاله بررسی بزهکاری 25 ص

فرمول تولید بتانه اکریلیک بدون گردو غبار 6