دانلود فایل


دانلود پایان نامه بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil auratus - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پایان نامه بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر

دانلود فایل دانلود پایان نامه بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil auratus فهرست مطالبعنوان صفحهچكيده-------------------------------------------------------------2-1مقدمه---------------------------------------------------------------3 فصل اول : مروري بر تحقيقات گذشته 1-1 پيشينه تحقيق---------------------------------------------------- 8-51-2 تاكسونومي----------------------------------------------------- 9-81-3 مشخصات كلي راسته كفال ماهي شكلان -----------------------------------91-4 مشخصات خانواده كفال ماهيان ----------------------------------------101-5 مشخصات كفال طلايي -------------------------------------------12-101-6 زيست شناسي كفال طلايي -----------------------------------------13-121-6-1 مشخصات زيستي كفال طلايي ---------------------------------------131-6-1-1 تحمل درجه حرارت --------------------------------------------131-6-1-2 تحمل شوري -------------------------------------------------131-6-1-3 تحمل مقادير اكسيژن --------------------------------------------131-6-1-4 تغذيه كفال طلايي -------------------------------------------14-131-7 ارزش اقتصادي كفال ماهيان ----------------------------------------15-141-8 ارزش غذايي ماهي كفال --------------------------------------------- 161-9 پراكنش كفال ماهيان ---------------------------------------------18-161-10 درياي خزر-------------------------------------------------- 22-181-11 توليد مثل كفال طلايي -------------------------------------------23-221-11-1 دستگاه توليد مثل كفال طلايي ------------------------------------25-231-11-2 اسپرماتوژنز ---------------------------------------------------251-11-3 ساختمان اسپرماتوزوئيد ------------------------------------------- 261-11-4 فعاليت اسپرماتوزوئيد -------------------------------------------- 271-11-5 رابطه بين ميزان ATP و تحرك اسپرم --------------------------------- 281-11-6 مكانيزم چرخشي انتقال انرژي در ATP سنتاز ------------------------- 31-281-11-7 AMP حلقوي بعنوان يك پيامبر ثانويه ------------------------------ 37-321-11-8 extenders ----------------------------------------------- 40-37 فصل دوم: روش تحقيق و مواد 2-1 مواد و وسايل مورد نياز ------------------------------------------- 43-422-1-1 خصوصيات كيت تعيين ATP --------------------------------------- 432-1-2 اجزاي كيت تعيين ATP ------------------------------------------ 43 2-1-3 روش آماده سازي محلولها ------------------------------------------442-1-4 خصوصيات و كاربردهاي بافر HEPES ----------------------------- 45-442-1-5 روش آماده سازي محلول بافر HEPES--------------------------------- 452-1-6 روش آماده سازي محلول بي كربنات سديم------------------------------- 46 2-1-7 روش آماده سازي محلول گليسرول 10% و گلوكزM 3/0 --------------------- 46 2-2 روش كار ---------------------------------------------------- 50-46 فصل سوم : نتايج تحقيق نتايج ---------------------------------------------------------- 62-52 فصل چهارم: بحث و نتيجه گيري و پيشنهادات بحث و نتيجه گيري ------------------------------------------------- 69-64پيشنهادات ---------------------------------------------------------- 70 منابع فارسي ---------------------------------------------------------71منابع لاتين------------------------------------------------------- 76-72
فهرست جداولعنوان صفحهجدول 1-1 --------------------------------------------------------- 33جدول 3-1--------------------------------------------------------- 53جدول 3-2--------------------------------------------------------- 53جدول 3-3--------------------------------------------------------- 53جدول 3-4--------------------------------------------------------- 53جدول 3-5--------------------------------------------------------- 54جدول 3-6--------------------------------------------------------- 54جدول 3-7--------------------------------------------------------- 54جدول 3-8--------------------------------------------------------- 55جدول 3-9--------------------------------------------------------- 55جدول 3-10-------------------------------------------------------- 55جدول 3-11-------------------------------------------------------- 55
فهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار1------------------------------------------------------------ 56نمودار 2----------------------------------------------------------- 57نمودار 3----------------------------------------------------------- 58نمودار 4----------------------------------------------------------- 59نمودار 5----------------------------------------------------------- 60نمودار 6 ----------------------------------------------------------- 61نمودار 7----------------------------------------------------------- 62
فهرست اشكالعنوان صفحهشكل 1-1 ---------------------------------------------------------- 10شكل 1-2---------------------------------------------------------- 11شكل 1-3---------------------------------------------------------- 17شكل 1-4---------------------------------------------------------- 26شكل 1-5---------------------------------------------------------- 29شكل 1-6---------------------------------------------------------- 35شكل 1-7---------------------------------------------------------- 36شكل 2-1---------------------------------------------------------- 45
چکیده کفال ماهیان دریای خزر یکی از مهمترین ماهیان شیلاتی این دریا می باشند.که پس از انتقال از دریای سیاه به دریای خزر، توانستند خود را بااکوسیستم این دریا مطاقبت دهند. هدف از این تحقیق بررسی میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط زمانی،دمایی و محلولهای تداوم بخش (Extender) مختلف بوده است. بدین منظور میزان ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دماهای مختلف (°C12- 10،20 -18)، میزان ATPاسپرمهای نگهداری شده دردماهای مختلف (°C 4،Room temperature ) به مدت 6 ساعت، میزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در محلولهای تداوم بخش (extender)مختلف (گلیسرول، محلول نمک 7/0% ، محلول نمک 65/0%) به مدت 5 روز، میزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در همان شرایط به مدت 10 روز، به روش فوق حساس بیولومینوسانس اندازه گیری گردید. براساس آزمایشات انجام شده در این تحقیق، غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای °C 12- 10، 22/7 ± 04/74درصد غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای °C20- 18 بود.اسپرمهای نگهداری شده در دمای °C 4 یخچال به مدت 6 ساعت و اسپرمهای نگهداری شده در دمای آزمایشگاه به مدت 6 ساعت به ترتیب 91/0 ± 26/90 درصد و 49/1 ± 17/17 درصد ATP خود را حفظ کردند. نگهداری اسپرم درextender های مختلف (گلیسرول، محلول نمک 7/0% ، محلول نمک 65/0%) به مدت 5 روز نشان داد که گلیسرول و محلول نمک 65/0%، درصد بالاتری از ATP را نسبت به محلول نمک 7/0% حفظ کردند. نگهداری اسپرم درهمان extender ها به مدت 10 روز نشان داد که گلیسرول درصد بالاتری از ATP را نسبت به محلول نمک 7/0% و 65/0% حفظ کرد. اسپرمهای نگهداری شده در گلیسرول در دمای °C 15- بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده در گلیسرول در دمای °C 15- بعد از 10 روز به ترتیب 5/4 ± 19/74 و 2/6 ± 67/47 درصد ATP خود را حفظ کردند. اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 7/0% در دمای °C 1 بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 7/0% در دمای °C 1 بعد از 10 روز به ترتیب 81/2 ± 65/13 و 06/0 ± 69/0 درصد ATP خود را حفظ کردند. اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 65/0% در دمای °C15- بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده درمحلول نمک 65/0% در دمای °C 15 - بعد از 10 روز به ترتیب 68/6 ± 58/73 و 12/0 ±05/1 درصد ATP خود را حفظ کردند. براساس نتایج به دست آمده برای حفظ میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی، نمونه گیری در دمای °C20- 18 و نگهداری در گلیسرول توصیه می شود.برای دانلود پایان نامه مراحل خرید را تکمیل نمایید.

اسپرم


ماهی


گلیسرول


خرید


ATP


کفال طلایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله درباره سیمان و فرآورده های آن

پروژه سازه های کابلی

دانلود فایل فلش فارسی سامسونگ c3592 لینک مستقیم

توسعه تدريجي مالكيت معنوي

دانلود فایل فلش اورجینال HTC Ville ورژن 1.78.166.2 لینک مستقیم

82عدد عکس چیپس و خلال سیب زمینی بدون بکگراند

برنامه ساز (طلایی)

پاورپوینت درس 9 علوم و فنون ادبی پایه دهم انسانی موازنه و ترصیع ( کارگاه فصل سوم 4 اسللاید)

دانلود پاورپوینت درس اول فارسی پنجم تماشاخانه

پاورپوینت تحلیل استراتژیک بازار مسکن بر اساس ماتریسPEST & SWOT