دانلود فایل


گزارش کامل کارآموزی رشته مخابرات,اداره مخابرات دکتر حسابی - دانلود فایلدانلود فایل گزارش کامل کارآموزی رشته مخابرات,اداره مخابرات دکتر

دانلود فایل گزارش کامل کارآموزی رشته مخابرات,اداره مخابرات دکتر حسابی دانلودگزارش کامل کارآموزی رشته مخابرات,اداره مخابرات دکتر حسابی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات85گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارورزی,گزارش کارآموزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده وقابل ارائه جهت واحد درسی کارآموزیاداره مالي اداري اداره مالي اداري ضمن ارائه خدمات به متقاضيان و مشتركين تلفني بصورت قبول تقاضا و اشتراك تلفن و تشكيل پرو.نده و رسيدگي به امور قبوض مشتركين و محاسبه در آمد و هزينه ها ، خدمات تداركاتي و پرسنلي و حقوقي كليه پرسنل و كاركنان مخابرات شهرستان را به عهده دارد كه اگر فعاليت و تداركات و پشتيباني به موقع اين اداره نباشد شايد بتوان گفت به فعاليت بقيه واحدهاي ادارات مختلف اين مجموعه بي نتيجه و يا متوقف مي ماند . امور متقاضيان و امور مشتركين با انتشار اگهي قبول تقاضاي تلفن نسبت به ثبت نام متقاضيان تلفن و فروش فيش به آنان اقدام مي شود اين ثبت نام و فروش فيش بايستي در محدوده مرز خدمات تلفني كه در طرح ايجاد امكانات مخابراتي است بايستي صورت پذيرد پس از فراهم شدن امكانات فني ، توسط واحد مذكور جهت كلي متقاضيان رديف وديعه تعيين و طي دعوتنامه اي از متقاضي نسبت به تكميل پرونده اقدام مي شود و جهت هر يك با رعايت حق تقديم فرم سيمك شي صادر و به واحد مربوطه ارسال مي نمايند . پس از عودت فرم مذكور از واحد زيربط به امور متقاضيان نصبت به صدور فرم دايري تلفن و ارسال آن به واحد هاي مربوطه نسبت به بر قراري ارتباط مشتركين اقدام مي شود و پرونده مربوطه نيز از امور متقاضيان به امور مشتركين جهت استقرار در فايل مربوطه و بايگاني مي گردد . پس از دايري هر تلفن كليه تغييرها و درخواستهاي مشتركين در واحد امور مشتركين صورت مي پذيرد كه اهم آن بشرح ذيل مي باشد . 1-تغيير نام فيش بكلي ممنوع است مگر بصورت درجا به غير فقط با تغيير مالك در صوتيكه خريدار ملك ، خريدار فيش مذكور باشد و يا اينكه متقاضي تلفن فوت نموده باشد واگذاري نوبت به احدي از ورّاث با اجازه ساير ورثه طبق گواهي مربوطه ملامانع است . 2-تعويض آدرس فيش كه با اخذ هزينه مربوطه و ارائه مدارك لازم و رعايت آئين نامه و مقررات شركت صورت مي گيرد . چون نرخ هزينه تعويض آدرس فيش در سه دوره مورد مطالعه يعني سالهاي 68و70و72 تغيير نكرده است لذا تفاوت ها در در آمدهايي كه در زيل آمده است فقط بخاط تغييرات مي باشد كه اشاره مي شود . سال تعداد تعويض آدرس فيش در آمد بريال نرخ بريال سال 68 سال 70 سال 72 5217 13189 24221 2608500 6594500 12110500 500 500 500 تفاوت در آمد تعويض آدرس فيش در سال 70 نسبت به سال 68 مبلغ 3986000 ريال بوده است . تفاوت در ا‚د تعويض آدرس فيش در سال 72 نسبت به سال 68 مبلغ 9502000 ريال بوده است . تفاوت در ا‚د تعويض آدرس فيش در سال 72 نسبت به سال 70 مبلغ 5516000 ريال بوده است . 3-تغيير نام تلفن كه با تنظيم فرم مربوطه و رعايت آئين نامه و مقررات مربوطه بلامانع است در محاسبات بعمل آمده چون نرخ هزينه تغيير نام تلفن نيز طي سالهاي 68و70و72 تغييري نداشته نداشته است لذا تفاوتها در درآمد به به شرح ذيل مي باشد. سال تعداد تعويض آدرس فيش در آمد بريال نرخ بريال سال 68 سال 70 سال 72 219 658 113 109500 329000 556500 500 500 500 تفاوت تغييرات در آمد تغيير نام تلفن در سال 70 نسبت به سال 68 مبلغ 219500 ريال بوده است . تفاوت تغييرات در آمد تغيير نام تلفن در سال 72 نسبت به سال 70 مبلغ 227500 ريال بوده است . تفاوت تغييرات در آمد تغيير نام تلفن در سال 72 نسبت به سال 68 مبلغ 44700 ريال بوده است . 4-تغيير مكان تلفن كه با درخواست مشترك همراه است با در نظر گرفتن امكانات فني و رعايت آئين نامه و مقررات شركت بلامانع است . 5-تعويض شماره تلفن با در خواست كتبي صاحب امتياز تلفن با ذكر دليلي مزاحمت يا آزاد نشدن به موقع و يا نياز به پي در پي نمودن شماره و امثال آن در صورت وجود امكانات فني و يا بنا به نياز شركت مخابرات به شمارة مذكور و تعويض آن به شماره ديگر انجام مي شود . توسط امور مشتركين مخابرات دكتر حسابي و به درخواست مشتركين در سال 72 هشتاد و پنج مورد و در سال 73 يكصد و نود و دو مورد تعويض شماره انجام شده است . 6-قطع و وصل تلافن با تقاضاي كتبي صاحب امتياز آن و يا قائم مقام قانوني وي با تكنيل فرم هاي مربوطه پس از تسويه حساب و پرداخت بدهيهاي معوقه و هزينة قطع و وصل انجام خواهد شد و يا اينكه قطع ارتباط صاحب امتياز بعلت عدم پرداخت بدهي و يا دخالت غير مجاز در سيمكشي و تغيير مكان و منصوبات تلفن صورت مي گيرد . با بررسي بعمل آمده چون نرخ هزينه قطع و وصل تلف در طي سالهاي 68و70و72 تغييري نداشته است لذا فقط به اعلام تغييرات در آمدها اكتفا ميگردد .

گزارش


کارآموزی


رشته


مخابرات


اداره مخابرات


دکتر حسابی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه پایان نامه كنترلر HOST USB در SLAT PCI

160نکته در مورد مدیریت

160نکته در مورد مدیریت

دانلود گزارش کار مکانیک خاک - آزمایش تک محوری

پروژه ویلایی

تحقیق - زن در ایران باستان

مقاله بازاریابی الکترونیک و تجارت اینترنتی

خانه 3 بعدی اسکچاپی B8 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی

بنر لایه باز طرح در مورد امام علی (ع) - psd امام علی (ع)

مقاله کارآموزی کامپیوتر- شرکت ماشین سازی اراک