دانلود فایل


تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع بانک و تاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول در بانک ملی ایران - دانلود فایلدانلود فایل تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع بانک و تاثیر آن بر بهای

دانلود فایل تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع بانک و تاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول در بانک ملی ایران چکیده :باتوجه به اینکه قیمت تمام شده ی پول بیانگر مدیریت صحیح منابع ومصارف وهزینه های بانک می باشد ونحوه ی چینش وترکیب منابع بانک می تواند بهای تمام شده ی پول را به حداقل برساند ، لذا در این پژوهش سعی برآن داشتیم که به بررسی ترکیب بهینه ی منابع بانک وتاثیر آن بر بهای تمام شده ی پول در بانک ملی ایران بپردازیم . در این پژوهش اطلاعات ترازنامه ی بانک ملی ایران در سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفت و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی ، روش های تخمین مدل با استفاده از داده های تلفیقی ، روش های تخمین مدل ، ، روش اثرات مشترک، روش اثرات ثابت ، روش اثرات تصادفی ، آزمون پانل یا پولینگ بودن واز نرم افزار Eviews استفاده شده است. که باتوجه به تجزیه وتحلیل داده ها وپایایی آن ها تمامی فرضیه ها تأیید شدند ونتیجه گیری شد که رابطه ی معنی دار بین درصد ترکیب سپرده های بلند مدت، سپرده های کوتاه مدت وسپرده های قرض الحسنه بانک با بهای تمام شده ی پول رابطه وجود دارد ، ودرصد سپرده های بلند مدت ، سپرده های کوتاه مدت ، سپرده های قرض الحسنه وترکیب منابع به ترتیب ۵۸ ،۴۰،۶۲ و۷۱ درصد روی بهای تمام شده ی پول تاثیر دارند. چنانچه بانک درصدد کاهش بهای تمام شده ی پول باشد ، بایستی منابع بانک را طوری ترکیب نماید که هزینه های عملیاتی را به حداقل ممکن برساند . ونیز سپرده ها را در جاهایی سرمایه گذاری کند که بیشترین سود دهی را به دنبال داشته باشد.به مدیران بانک پیشنهاد می گردد که توجه خودرا به جذب سپرده های کم هزینه وتسهیلات سودده معطوف دارند.ونیز در این راستا همواره مصرف بهینه را مد نظر داشته باشند.فهرست :چکیدهمقدمهتعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصیتعریف بانکتاریخچه بانکداری مدرنفعالیت های استاندارد بانکداریحداقل سرمایهعملکردهای اقتصادیتاریخچه و معرفی بانک ملیوضعیت بانکداری الکترونیک در بانک ملیترکیب بدهی بانک به بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسه های اعتباریجایگاه بانک ملی در بین بانک های دیگراهمیت ساختار سرمایهقیمت تمام شده پولترکیب بهینه ی منابع بانکروش تحقیقفرضیه های تحقیقروش های تخمین مدل با استفاده از داده های تلفیقیروش های تخمین مدلروش اثرات مشترکروش اثرات ثابتروش اثرات تصادفیآزمون هاسمنآمار توصیفی داده های مورد مطالعهنتایج حاصل از برآورد مدلبرآورد مدل به روش پنل دیتاو آزمون فرضیه هامدل مورد بررسی در این مطالعهآزمون چاوآزمون فرضیه هانتیجه گیرینوع فایل : Wordتعداد صفحات : 22 صفحه

تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع بانک و تاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول در بانک ملی ایران


نرخ سود بانک


رابطه منابع بانک و بهای تمام شده پول در بانکمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عوامل سازماني و مديريتي موثر بر فساد اداري – مالي در سازمان‌هاي دولتي

عوامل سازماني و مديريتي موثر بر فساد اداري – مالي در سازمان‌هاي دولتي

نقش گمرک در رشد و توسعة اقتصادی کشور

دانلود پروژه تجزيه تحليل، پيچيدگيهاي صنعتِ تجارت الكترونيك

دانلود مقاله روش های عمده در تبلیغات

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زبان آموزی در مناطق دو زبانه در 25 اسلاید

پروژه طرح 1 طراحی فرهنگسرا

پروژه طرح 1 طراحی فرهنگسرا

چالشهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها

دانلود تحقیق اکولوژی ویروسها