دانلود فایل


دانلودپروژه ي قابليت اطمينان الكترونيك قدرت توربين هاي بادي كوچك متصل به شبكه - دانلود فایلدانلود فایل دانلودپروژه ي قابليت اطمينان الكترونيك قدرت توربين

دانلود فایل دانلودپروژه ي قابليت اطمينان الكترونيك قدرت توربين هاي بادي كوچك متصل به شبكه تعداد صفحات : 14 فرمت فایل: word(قابل ویرایش) فهرست مطالب:مقدمهآناليز رياضيآناليز اتلاف براي يك مبتني برآنالز قابليت اطمينان براي يك مبتني بر
محاسبات قابليت اطمينان براي يك مبتني بر نتايج :نتايج آناليز در جدول 1 آورده شده است.توضیح قسمتی از این متن:سيستم تبديل انرژ‍‍ي باد كوچك ،به سرعت همراه با هاي بزرگ براي توليد الكتريسيته در كاربردهاي متصل به شبكه و نا متصل به شبكه رشد يافته ست. ها به عنوان سيستم هاي مركبي در نظر گرفته مي شوند كه شامل سيستم هاي فرعي مكانيكي مانند رتور و سيسستم هاي فرعي الكتريكي مانند كانورتر، اينورتر،يكسوساز ، كنترل كننده و بار مي باشند. نقص در هركدام از سيستم هاي فرعي مي تواند باعث خسارات عمده اي شود. اين موضوع زماني شديدتر است كه سيستم نامتصل به شبكه با عدم وجود توان روبروست.بنابراين نياز به محاسبات قابليت اطمينان كوچك به منظور رسيدن به آرايشي كارامد و موثر مي باشدتمامي توربين هاي بادي و تجاري كوچك بر پايه ي هستند سيستم توان شرطي براي يك اتصال شبكه ي مبتني بر آرايش شامل نيازمند يك يكسوساز ،كانورتر بوست و اينورتر متصل به شبكه مي باشد.آناليز قابليت اطمينان چنان سيستمي به طور عمده تحت تاثير متغييرهاي وابسته مي باشد.بنابراين لازم است كه دامنه ي اثر آنها بر روي قابليت اطمينان سيستم را مشخص كنيم. در محاسبات قابليت اطينان جريان و ولتا‍‍ژ مكانيكي به عنوان متغييرهاي وابسته در نظر گرفته مي شود از آنجا كه بر اساس دما و ساير متغييرها شديدا تحت تاثير قرار مي گيرند. قابليت اطمينان چنين سيستمي با آرايش هاي مختلف متفاوت خواهد بود.هرچند مطالعات جديد بيشتر برآن است كه كه به جاي قابليت اطمينان و پيشرفت اينورتر را بررسي كند.بيشتر محاسبات قابليت اطمينان براساس اطلاعات قابل دسترسي به دست آمده توسط هندبوك نظامي است .براساس هندبوك نظامي مي توان يك آناليز مقايسه اي از محاسبات قابليت اطمينان سيستم هاي تبديل مختلف را انجام داد اگرچه عدم وجود فاكتورهاي محيطي و استرسي مي تواند محدوديت هاي شديدي را بر مقادير قابليت اطمينان محاسبه شده اعمال كند.در يك تركيب بندي شامل يكسوكننده ، كانورتر و اينورتر اطلاعات قابليت اطمينان هر كدام از آنها براي تعيين قابليت اطمينان كمك كننده هستند.اگرچه قابليت اطميناني كه بار اول توسط محاسبات قابليت اطمينان با استفاده از روش هاي آماري خالص(از اطلاعات داده شده توسط توليد كنندگان يا اطلاعات حاصل از هندبوك نظامي كه يكسوساز ،كانورتر و اينورتر را به عنوان يك سيستم كل در نظر مي گيرد. ) انجام مي شود مي تواند نامشخص باشد .

دانلودپروژه ی قابلیت اطمینان الکترونیک قدرت توربین های بادی کوچک متصل به شبکه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


BedinSummer

چالش های سیستمی برای محاسبات فراگیر و همه جا حاضر

پاورپوینت تغییر فرم ..... غیر قابل ویرایش ...... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.

دانلود پاورپوینت آناتومی اعصاب محیطی

دانلود مدل سه بعدی هلیکوپتر

رسوبشناسی نهشته های دور از ساحل بخش جنوب غربی دریای خزر و بررسی عوامل کنترل کننده رسوبگذاری در آنها

باران اسیدی

مقاله درباره اصول مديريت پروژه و ساخت

اخلاق و تربیت اسلامی

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ماگماتیسم و سنگ های آذرین در 49 اسلاید