دانلود فایل


پروژه نگه داری پل های فلزی - دانلود فایلدانلود فایل پروژه نگه داری پل های فلزی تعداد صفحات : 59فرمت فایل

دانلود فایل پروژه نگه داری پل های فلزی تعداد صفحات : 59فرمت فایل : word (قابل ویرایش)فهرست مطالب : مقدمهاستفاده از فولاد در ساخت پلهای فلزی از قرن گذشته شروع و با عنایت به مقاومت کششی و فشاری مطلوب این مصالح در سطح وسیع متداول گردید.باتوجه به فزونی بهای تولید، معمولاً نیمرخهای فولادی دارای ضخامت ناچیز بوده و در نتیجه علاوه بر مسئله زنگ زدن و خوردگی، خطر بروز ناپایداری های الاستیک نیز همواره موجود می باشد، از طرف دیگر نظر به اینکه با افزایش طول دهانه وزن مرده پلها به سرعت افزایش می یابد، با توجه به ناچیزبودن ابعاد و در نتیجه سبک بودن مقاطع فلزی، هنوز نیز برای دهانه های بزرگ از آنها استفاده می شود همچنین در شرایطی که مسئله ایجاد پلهای موقت یا متحرک مورد نظر بوده یازمان در نظر گرفته برا ی مونتاژ و آماده سازی پل ها کوتاه باشد همواره می توان از مصالح فولادی استفاده نمود با در نظر گرفتن مسائل فوق الذکر کنترل پایداری مقاطع و بازدید مرتب پلهای ساخته شده و اعمال روشهای مناسب نگهداری همواره ضروری می باشد. پوشش پلهای فلزی :پوشش پلهای فلزی را می توان از چوب مصالح سنگی بتن مسلح و یا از ورقهای فلزی انتخاب نمود. استفاده از چوب برای پوشش پلها در زمانهای بسیار قدیم رایج بوده اما امروزه به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در طرحهای جدید از پوشش مصالح سنگی نیز به علت وزن زیاد آن، کمتر استفاده می شود در این راه حل تیرهای حمال طولی پل بوسیله قوسهائی از آجر و مصالح سنگی به هم متصل می شوندپل ها و انواع آن تعریف پلپلهای فلزی: پوشش پلهای فلزی : پوشش بتن مسلح:پوشش فلزی: طبقه بندی پلهای فلزی: پل كانال اسلتكس تقویت ستون ها ‫ ﺭوﺵ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی : ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ، Bayesianﻟﺒﻪ ﻫﺎ ، ﺣﺎﻻت ، ﮔﺮه ، ﻣﺘﻐﯿﺮ ، ﺟﺪول اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺷﺮﻃﯽ ، ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻞ ﻫﺎ .ﺷﺮح روش ‪Bayesian Neural Network ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ‪Baye ‫ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ ‪Bayesian ﮔﺮه ﻫﺎ ‪( Nodes) ‫ﻟﺒﻪ ﻫﺎ ‪( Edge) ‫ﺣﺎﻻت ‪(States) ﺟﺪول اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺷﺮﻃﯽ ‪CPT ﺑﺎورﻫﺎ ‪ ( Beliefsو ﺷﻮاﻫﺪ )‪( Evidences) ‫ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﺒﮑﻪ ‪ Bayesianدر ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻞ ﻫﺎ پلهای فلزیپوشش پلهای فلزی : پوشش بتن مسلح: پوشش فلزی: طبقه بندی پلهای فلزی: پل باتیرهای حمال پل با تیرهای حمال جانبی : پل با تیر های حمال تحتانی: پل قوسی آزمایشی برای پل قوسی پل با کابلهای باربر پل ترکه ای: پل معلق: پل های کابلی پل سنگ تراش ها پل آکاشی کایکو شرایط محیطی مطالعات طراحی نگهداری پل

دانلود پروژه نگه داری پل های فلزی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فنون تست زنی با نگاه در 01 ثانیه

چالش های سیستمی برای محاسبات فراگیر و همه جا حاضر

مقاله در خصوص گیاهان دارویی

چگونگی ایجاد و گسترش بخش کارآفرینی در سازمان‎

ارزش مديريت استراتژيك

تحقیق در مورد حسابرسی وجوه نقد و سرمایه، گذاری ها

پاورپوینت با موضوع صنایع چوب و سازه های چوبی (قفل)

موقعيت جغرافيايي شهرستان تهران

تحقیق در مورد روابط صنعتی

طرح لایه باز محرم 39(200*90 )