دانلود فایل


دانلود پروژه امنیت شبکه (Network Security ) - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پروژه امنیت شبکه (Network Security ) تعداد صفحات : 52

دانلود فایل دانلود پروژه امنیت شبکه (Network Security ) تعداد صفحات : 52 فرمت فایل: word(قابل ویرایش) فهرست مطالب:مفاهیم امنیت شبکه :1- منابع شبکه2- حمله :3- تحلیل خطر :4- سیاست امنیتی :5- طرح امنیت شبکه :6- نواحی امنیتی :امنیت تجهیزات شبکه :۱ – امنیت فیزیکی :۱-۱ – افزونگی در محل استقرار شبکه :۱-۲ – توپولوژی شبکه :۱-۳ – محل های امن برای تجهیزات :۱-۴ – انتخاب لایه کانال ارتباطی امن :۱-۵ – منابع تغذیه :۱-۶ – عوامل محیطی :۲ – امنیت منطقی :۲-۱ – امنیت مسیریاب ها :۲-۲ – مدیریت پیکربندی :۲-۳ – کنترل دسترسی به تجهیزات :۲-۴ – امن سازی دسترسی :۲-۵ – مدیریت رمزهای عبور :۳ – ملزومات و مشکلات امنیتی ارائه دهندگان خدمات :۳-۱ – قابلیت های امنیتی :۳-۲ – مشکلات اعمال ملزومات امنیتی :رویکردی عملی به امنیت شبکه لایه بندی شده (1) مقدمه افزودن به ضریب عملکرد هکرها :رویکردی عملی به امنیت شبکه لایه بندی شده (۲) سطح ۱: امنیت پیرامونمزایا :معایب :ملاحظات :سطح ۲- امنیت شبکه رویکردی عملی به امنیت شبکه لایه بندی شده (۳)مزایا :معایب :ملاحظات :رویکردی عملی به امنیت شبکه لایه بندی شده (۴)سطح ۳- امنیت میزبان تکنولوژی های زیر امنیت را در سطح میزبان فراهم می کنند:دفاع در مقابل تهدیدها و حملات معمول :بعضی حملات معمول شامل موارد زیر می شود:نتیجه گیری :پراکسی سرور :عملکردهایی که پراکسی سرور می تواند داشته باشد :Firewall (دیواره آتش)Caching (ذخیره سازی) :Filtering (فیلتر کردن) :Authentication (تصدیق هویت) :Anonymization (تغییر هویت) :Logging (ثبت کردن) :پیکربندی مرورگر :کاربرد پراکسی در امنیت شبکه (۱)پراکسی چیست؟پراکسی چه چیزی نیست؟پراکسی با Packet filter تفاوت دارد :پراکسی با Stateful packet filter تفاوت دارد :پراکسی ها یا Application Gateways :کاربرد پراکسی در امنیت شبکه (۲) :برخی انواع پراکسی :SMTP Proxy :کاربرد پراکسی در امنیت شبکه (۳)HTTP Proxy :FTP Proxy :DNS Proxyنتیجه گیری :مقایسه تشخیص نفوذ و پیش گیری از نفوذ :تفاوت شکلی تشخیص با پیش گیری تشخیص نفوذ :پیش گیری از نفوذ :نتیجه نهایی :روش های معمول حمله به کامپیوترها (۱) :۱- برنامه های اسب تروا :۲- درهای پشتی و برنامه های مدیریت از راه دور :۳- عدم پذیرش سرویس :منابع :توضیح قسمتی از این متن:مفاهیم امنیت شبکه :امنیت شبکه یا Network Security پردازه ای است که طی آن یک شبکه در مقابل انواع مختلف تهدیدات داخلی و خارجی امن می شود. مراحل ذیل برای ایجاد امنیت پیشنهاد و تایید شده اند:1- شناسایی بخشی که باید تحت محافظت قرار گیرد.2- تصمیم گیری درباره مواردی که باید در مقابل آنها از بخش مورد نظر محافظت کرد.3- تصمیم گیری درباره چگونگی تهدیدات4- پیاده سازی امکاناتی که بتوانند از دارایی های شما به شیوه ای محافظت کنند که از نظر هزینه به صرفه باشد.5- مرور مجدد و مداوم پردازه و تقویت آن درصورت یاقتن نقطه ضعف 1- منابع شبکهدر یک شبکه مدرن منابع بسیاری جهت محافظت وجود دارند. لیست ذیل مجموعه ای از منابع شبکه را معرفی می کند که باید در مقابل انواع حمله[1] ها مورد حفاظت قرار گیرند.1- تجهیزات شبکه مانند روترها، سوئیچ ها و فایروالها2- اطلاعات عملیات شبکه مانند جداول مسیریابی و پیکربندی لیست دسترسی که بر روی روتر ذخیره شده اند.3- منابع نامحسوس شبکه مانند عرض باند و سرعت4- اطلاعات و منابع اطلاعاتی متصل به شبکه مانند پایگاه های داده و سرورهای اطلاعاتی5- ترمینالهایی که برای استفاد هاز منابع مختلف به شبکه متصل می شوند.6- اطلاعات در حال تبادل بر روی شبکه در هر لحظه از زمان7- خصوصی نگهداشتن عملیات کاربرن و استفاده آنها از منابع شبکه جهت جلوگیری از شناسایی کاربران.مجموعه فوق به عنوان دارایی های یک شبکه قلمداد می شود. 2- حمله :حال به تعریف حمله می پردازیم تا بدانیم که از شبکه در مقابل چه چیزی باید محافظت کنیم. حمله تلاشی خطرناک یا غیر خطرناک است تا یک منبع قابل دسترسی از طریق شبکه ، به گونه ای مورد تغییر یا استفاده قرار گیرد که مورد نظر نبوده است.برای فهم بهتر بد نیست حملات شبکه را به سه دسته عمومی تقسیم کنیم:1- دسترسی غیرمجاز[2] به منابع و اطلاعات از طریق شبکه2- دستکاری غیرمجاز[3] اطلاعات بر روی یک شبکه3- حملاتی که منجر به اختلال در ارائه سرویس می شوند و اصطلاحا Denial of Service نام دارند.کلمه کلیدی در دو دسته اول انجام اعمال به صورت غیرمجاز است. تعریف یک عمل مجاز یا غیرمجاز به عهده سیاست امنیتی شبکه است، اما به عبارت کلی می توان دسترسی غیرمجاز را تلاش یک کاربر جهت دیدن یا تغییر اطلاعاتی که برای وی در نظر گرفته نشده است، تعریف نمود اطلاعات روی یک شبکه نیز شامل اطلاعات موجود بر روی رایانه های متصل به شبکه مانند سرورهای پایگاه داده و وب ، اطلاعات در حال تبادل بر روی شبکه و اطلاعات مختص اجزاء شبکه جهت انجام کارها مانند جداول مسیریابی روتر است. منابع شبکه را نیز می توان تجهیزات انتهایی مانند روتر و فایروال یا مکانیزمهای اتصال و ارتباط دانست.هدف از ایجاد امنیت شبکه ، حفاظت از شبکه در مقابل حملات فوق است، لذا می توان اهداف را نیز در سه دسته ارائه کرد:1- ثابت کردن محرمانگی داده2- نگهداری جامعیت داده3- نگهداری در دسترس بودن داد 3- تحلیل خطر :پس از تعیین دارایی های شبکه و عوامل تهدیدکننده آنها ، باید خطرات مختلف را ارزیابی کرد. در بهترین حالت باید بتوان از شبکه در مقابل تمامی انواع خطا محافظت کرد، اما امنیت ارزان به دست نمی آید. بنابراین باید ارزیابی مناسبی را بر روی انواع خطرات انجام داد تا مهمترین آنها را تشخیص دهیم و از طرف دیگر منابعی که باید در مقابل این خطرات محافظت شوند نیز شناسایی شوند. دو فاکتور اصلی در تحلیل خطر عبارتند از :1- احتمال انجام حمله 2- خسارت وارده به شبکه درصورت انجام حمله موفق 4- سیاست امنیتی :پس از تحلیل خطر باید سیاست امنیتی شبکه را به گونه ای تعریف کرد که احتمال خطرات و میزان خسارت را به حداقل برساند. سیاست امنیتی باید عمومی و در حوزه دید کلی باشد و به جزئیات نپردازد. جزئیات می توانند طی مدت کوتاهی تغییر پیدا کنند اما اصول کلی امنیت یک شبکه که سیاست های آن را تشکیل می دهند ثابت باقی می مانند.در واقع سیاست امنیتی سه نقش اصلی را به عهده دارد: 1- چه و چرا باید محافظت شود.2- چه کسی باید مسئولیت حفاظت را به عهده بگیرد.3- زمینه ای را بوجود آورد که هرگونه تضاد احتمالی را حل و فصل کند.سیاستهای امنیتی را می توان به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد:1- مجاز (Permissive) : هر آنچه بطور مشخص ممنوع نشده است ، مجاز است.2- محدود کننده (Restrictive) : هر آنچه بطور مشخص مجاز نشده است ، ممنوع است. معمولا ایده استفاده از سیاستهای امنیتی محدودکننده بهتر و مناسبتر است چون سیاستهای مجاز دارای مشکلات امنیتی هستند و نمی توان تمامی موارد غیرمجاز را برشمرد. المانهای دخیل در سیاست امنیتی در RFC 2196 لیست و ارائه شده اند. 5- طرح امنیت شبکه :با تعریف سیاست امنیتی به پیاده سازی آن در قالب یک طرح امنیت شبکه می رسیم. المانهای تشکیل دهنده یک طرح امنیت شبکه عبارتند از :1- ویژگیهای امنیتی هر دستگاه مانند کلمه عبور مدیریتی و یا بکارگیری SSH2- فایروالها3- مجتمع کننده های VPN برای دسترسی از دور4- تشخیص نفوذ5- سرورهای امنیتی AAA ( Authentication، Authorization and Accounting) و سایر خدمات AAA برای شبکه6- مکانیزمهای کنترل دسترسی و محدودکننده دسترسی برای دستگاههای مختلف شبکه

دانلود پروژه امنیت شبکه (Network Security )


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت عناصر و جزئيات ساختماني 24 اسلاید

پاور پوینت گروه مطالعاتي بررسي اهداف استراتژيك و عملكرد شركت فناوري اطلاعات

دانلود فایل فلش فارسی سامسونگ Galaxy S5 Sm-g900h ورژن XXU1BOD4 اندروید 5.0 با لینک مستقیم (تک فایل) - مخصوص کشور ایران

لغات فارسی کتاب high 3

پروژه طراحی معماری بیمارستان بخش قلب

جزوه آموزش روش صرفه جویی کلارک و رایت برای TSP و VRP

دانلود پاورپوینت “ اعداد طبیعی “

دانلود پاورپوینت ویروس کرونا

تحقیق در مورد چاپگر ليزري

طرح لایه باز لوگو داروخانه